Poszukujemy lokali i gruntów

"Poszukujemy lokali handlowych od 200m² do 1000m² oraz terenów pod inwestycje" kupujemy i dzierżawimy nieruchomości, przebudowujemy istniejące obiekty.

Jesteśmi zainteresowani lokalizacjami:

- wśród osiedli mieszkaniowych,
- o dobrej widoczności i komunikacji,
- w centrach miast i dzielnic,
- przy głównych szlakach pieszych i drogowych.

Zapraszamy do składania ofert!

Oferty prosimy przesyłać na adres sekretariat@arhelan.com.plKontakt

Arhelan Burzyńscy S.J.
ul. Piłsudskiego 43
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 085 730 20 03
fax: 085 730 48 01